May 2021
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
April 26, 2021 April 27, 2021 April 28, 2021 April 29, 2021 April 30, 2021 May 1, 2021 May 2, 2021

8:30 Shotgun: Opening Day A B C D Scramble

May 3, 2021 May 4, 2021 May 5, 2021 May 6, 2021 May 7, 2021

Tee Times: Canadian Open Starts

May 8, 2021 May 9, 2021
May 10, 2021 May 11, 2021 May 12, 2021 May 13, 2021 May 14, 2021 May 15, 2021 May 16, 2021

8:30 Shotgun: Tyler Coulter Memorial

May 17, 2021 May 18, 2021 May 19, 2021 May 20, 2021 May 21, 2021

Time Pending: Taylormade Demo Day

May 22, 2021

8:30 Shotgun: Spring Cash Tournament

May 23, 2021

8:30 Shotgun: Spring Cash Tournament

May 24, 2021 May 25, 2021 May 26, 2021 May 27, 2021 May 28, 2021

Time Pending: Ping Demo Day

May 29, 2021 May 30, 2021
May 31, 2021 June 1, 2021 June 2, 2021 June 3, 2021 June 4, 2021

12:00 pm: Callaway Demo Day

June 5, 2021

8:30 Shotgun: Green Mountain Classic

June 6, 2021

8:30 Shotgun: Green Mountain Classic

Return to calendar